* za sztukę wraz z podatkiem VAT i dostawą, ew. dodatkowe koszty uszlachetnienia